Loading...

TEAM MANAGERS


avatar

Vineet Nangia

Team Leader

avatar

Debraj Chatterjee

Deputy Team Leader

avatar

Rishav Dugar

Finance Head

CORPORATE & PUBLIC RELATIONS


avatar

Aashish Raj

CPR & EV Head

avatar

Souvik Nayek

CPR Head

avatar

Praveen Yadav

CPR & Suspension Head

avatar

Martin Jose

Media & Aerodynamics Head

POWERTRAIN


avatar

KVR Srikar

Powertrain Head

avatar

Sankalp Bhanja

Powertrain Head

ELECTRONICS


avatar

Akarsh Singh

Electronics Head

avatar

Suryadeep Mandal

Electronics Head

avatar

Chirag Kadam

Electronics Head

AERODYNAMICS


avatar

Chetan Gowda

Aerodynamics Head

avatar

Gargi Das

Aerodynamics Head

avatar

J Harshavardhan

Aerodynamics Head

SUSPENSION, STEERING, AND BRAKES


avatar

Prajwal Yadav

Suspension, Steering, and Brakes Head

avatar

Rishita Raj

Suspension, Steering, and Brakes Head

avatar

Soham Zade

Suspension, Steering, and Brakes Head

avatar

Aman Kedia

Suspension, Steering, and Brakes Head

CHASSIS


avatar

Vinay Shimpi

Chassis Head

avatar

Akashdeep Singh

Chassis Head

avatar

Dhawal Barchha

Chassis Head


TEAM MEMBERS


SUSPENSION, STEERING, AND BRAKES

G Chethan
Ishan Nargolkar
Saumili Jana

CHASSIS

Aniket Pan
Barun Das
Kashyap Pansuriya

AERODYNAMICS

Abhishek Agrawal
Niranjan K. Sabu

POWERTRAIN

Tanmoy Dutta

ELECTRONICS

Soham Chakraborty

CORPORATE & PUBLIC RELATIONS

Saumili Jana