Loading...

TEAM MANAGERS


TEAM HEADS


TEAM MEMBERS


SUSPENSION, STEERING, AND BRAKES

Dev Bhatia
Samarth Kiran Rane

CHASSIS

Anirudha Wasnik
Anirudha Ghosh
Ayush Saraykar

AERODYNAMICS AND COMPOSITES

Kunal Kathuria
Disha Uppuluri

POWERTRAIN

Sarthak Tonk
Srinjoy Ganguly
Jaya Shankar
Himanshu Sahu

ELECTRONICS

Aakarsh A
Kislay Arya
Oishik Nandi
Sanskar Agarwal
Deep Ghosh
Abhinandh
Roctotpal Sandilya

CORPORATE & PUBLIC RELATIONS

Aniket Thakare
Pritish Saha
K Aniruddha Bhardwaj
Shubham Pingale
Thejaswini Devakumar
Vaibhav K

MEDIA

Aniket Thakare
Himanshu Singh